20 godina osnivanja i rada udruge

Proteklo je dvadeset godina od osnutka i aktivnog djelovanja rovinjske Udruge za tehničku kulturu Galileo Galilei.