Arduino električno brojilo

Polaznici Arduino laboratorija završili su izradu “Arduino električnog brojila” za natječaj Generacija Now 2023.

Električno brojilo na lcd zaslonu prikazuje :

-napon V

-struju A

-trenutnu potrošnju u W

-potrošnju u kWh

-potrošnju visoke i niske tarife u kWh

– ukupnu cijenu u Eurima