Croatian Makers natjecanje – Pula, veljača 2020.

Sudjelovali smo na fizičkom natjecanju Croatian Makers, koje se održalo u osnovnoj školi Vidikovac u Puli. Učestovali smo u obje skupine mlađi i stariji učenici.

Imali smo na raspolaganju 2 sata za rješavanje zadatka a nakon toga slijedilo je natjecanje robota.