Epidemija koronavirusa COVID-19.

Na osnovi preporuke Stožera civilne zaštite Istarske županije prekida se do dalnjega održavanje radionica (Animacija Lego,Arduino i Croatiam makers).

Svi polaznici biti će obaviješteni o nastavku rada.