Polaznici ljetne škole tehnike 2019

Ove godine ljetnu školu tehnike pohađalo je 19 učenika-ca iz sve tri rovinjske osnovne škole