UTK Galileo Galilei dobio donaciju Generacija NOW

Udruga je odabrana na natječaju za izradu kreativnog IoT projekata na zadanu temu u okviru projekta Generacija NOW (Hrvatski telekom i Institut IRIM).

Primili smo donaciju od 4 Arduino kompleta i 2 kompleta senzora. U toku 2019 i prvoj polovici 2020 učenici 6,7 i 8 razreda osnovnih škola grada Rovinja naučiti će programirati Arduino.